Kompletná sada nástrojov na hodnotenie a prácu s cieľmi

Práca s rozvojom zamestnanca nie je len o jednom hodnotiacom rozhovore za rok.
Je to kontinuálny proces, ku ktorému je potrebné zapisovať priebežné poznámky, incidenty ale aj plnenie čiastkových cieľov, či akčných plánov.