Age management nie je len o senioroch a už vôbec nie je len o ich odchode do dôchodku.
Určite sa zhodneme na potrebe prenosu skúseností a vedomostí v kontexte, ktorý je juniorom zatiaľ skrytý.
Lenže ako takýto proces podporiť, alebo ho nebodaj riadiť?
Začali sme testovať systém na podporu hodnotenia a mentoringu práve v kontexte Age managementu a sme veľmi zvedaví na jeho adaptáciu.