Nie, že by sme mali vždy odpoveď, no raz za čas je dobré o tom pouvažovať.

Hodnotiaci rozhovor dáva priestor na takúto úvahu v profesnom kontexte a aj so spätnou väzbou. Stojí teda za to o hodnotení premýšľať ako o priestore na rekapituláciu a určenie, či potvrdenie cesty, ktorou vo svojej práci rastieme.