Poznáme tie istoty, ktoré si ľudia zaslúžia. Pre každého je istota niečo iné, no vždy je v našich istotách istá miera stability pre budúcnosť a istá miera možnosti ovplyvniť túto budúcnosť.

Na pracovisku, či vo virtuálnom tíme je to veľmi podobné. Chceme vedieť, ako na tom sme, či sa s nami počíta, či máme niečo spraviť, aby sme na tú istotu dosiahli, a ako zmeniť svoju pozíciu na úroveň, s ktorou budeme všetci spokojní.

Ale ako zabezpečiť takýto pocit kolegom? Ako im ponúknuť možnosť dozvedieť sa o svojej hodnote a o svojej budúcnosti? Rozhovor s nadriadeným, s manažmentom je výborný spôsob, no bez zápisu a istej inštitucionalizácii, je to len rozhovor, ktorý sa dá interpretovať rôzne.

Hodnotiace rozhovory sú dobrou inštitúciou. Ak z nich existuje zápis, ešte lepšou. A ak k nim existujú ciele, ktoré sa dajú priebežne plniť, či existuje možnosť zápisu poznámok pre hodnotiteľa, prichádzame k nástroju, ktorý má potenciál sprostredkovať pocit sociálnej bezpečnosti. A k sociálnej bezpečnosti pribúda aj motivácia, aj angažovanosť a aj lojalita.

Viac na https://hodnotenie.eu