Naša pamäť nás často sklame, či priam klame. Mnoho krát sa dostaneme do pomykova a nevieme si presne spomenúť, len tušíme a matne sa rozpomíname.
A teraz si tento stav preneste na ročný hodnotiaci rozhovor, kde hodnotiteľ má viac ako desať podriadených. Na koľko kľúčových udalostí si spomenie? A ktoré z týchto spomienok sú bezchybné?
Áno, pozdravujem šéfov so fenomenálnou pamäťou. No aj ich spomienka nemusí obsahovať všetky relevantné pohľady.
Vytváranie pamäťovej stopy pomocou jednoduchého systému poznámok, možnosť vytvorenia sebahodnotenia a hodnotenia hodnotiteľom, ktoré sa na hodnotiacom rozhovore navzájom validujú. Toto sú niektoré z funkcií nášho digitálneho riešenia hodnotenie.eu.
No najkúzelnejšou funkciou systému sú dôkazy. Celá história hodnotení, poznámok a cieľov, ktoré dávajú lepší prehľad o stave a rozvoji zamestnanca, ako pocity a pokrútené pamäťové stopy.