Sklamanie v zamestnaní

Nič a nikto Vám nedokáže ublížiť viac ako Vaše vlastné očakávania.Táto múdrosť sa potvrdzuje dnes a denne. Nedokážeme sa jej vyhnúť úplne, no niekedy sa to dá.Očakávania uznania a odmeny v práci sú jedny z najdôležitejších. Sklamania, ktoré si z práce odnášame, majú drastické následky na náladu, zvládanie stresu na pracovisku a hlavne na prínose, […]

Sústavný rozvoj zamestnanca

sustainable development support

Pravidelný ročný, alebo polročný hodnotiaci rozhovor pokryje len krátke obdobie pred uskutočnením hodnotenia, zahŕňa aj staršie pamäťové stopy diskutabilnej kvality. Rovnako aj vplyv na smerovanie a rozvoj má hodnotiaci rozhovor vplyv len v krátkej časovej fáze, následne sa stráca. Ako udržať sústavné povedomie o cieľoch, plánoch, o ich plnení, o lapsusoch alebo o udalostiach hodných […]

Peklo toxických vzťahov na pracovisku

peklo toxických vzťahov na pracovisku

Naša pamäť nás často sklame, či priam klame. Mnoho krát sa dostaneme do pomykova a nevieme si presne spomenúť, len tušíme a matne sa rozpomíname.A teraz si tento stav preneste na ročný hodnotiaci rozhovor, kde hodnotiteľ má viac ako desať podriadených. Na koľko kľúčových udalostí si spomenie? A ktoré z týchto spomienok sú bezchybné?Áno, pozdravujem […]

Férové hodnotenie zamestnanca

Celá história hodnotení, poznámok a cieľov dávajú lepší prehľad o stave a rozvoji zamestnanca, ako pocity a pokrútené pamäťové stopy.

Sociálna bezpečnosť

virta

Poznáme tie istoty, ktoré si ľudia zaslúžia. Pre každého je istota niečo iné, no vždy je v našich istotách istá miera stability pre budúcnosť a istá miera možnosti ovplyvniť túto budúcnosť. Na pracovisku, či vo virtuálnom tíme je to veľmi podobné. Chceme vedieť, ako na tom sme, či sa s nami počíta, či máme niečo […]

Age management a hodnotenie

Age management nie je len o senioroch a už vôbec nie je len o ich odchode do dôchodku.Určite sa zhodneme na potrebe prenosu skúseností a vedomostí v kontexte, ktorý je juniorom zatiaľ skrytý.Lenže ako takýto proces podporiť, alebo ho nebodaj riadiť?Začali sme testovať systém na podporu hodnotenia a mentoringu práve v kontexte Age managementu a […]

Kto si a kam kráčaš

Nie, že by sme mali vždy odpoveď, no raz za čas je dobré o tom pouvažovať. Hodnotiaci rozhovor dáva priestor na takúto úvahu v profesnom kontexte a aj so spätnou väzbou. Stojí teda za to o hodnotení premýšľať ako o priestore na rekapituláciu a určenie, či potvrdenie cesty, ktorou vo svojej práci rastieme.