Sklamanie v zamestnaní

Nič a nikto Vám nedokáže ublížiť viac ako Vaše vlastné očakávania.Táto múdrosť sa potvrdzuje dnes a denne. Nedokážeme sa jej vyhnúť úplne, no niekedy sa to dá.Očakávania uznania a odmeny v práci sú jedny z najdôležitejších. Sklamania, ktoré si z práce odnášame, majú drastické následky na náladu, zvládanie stresu na pracovisku a hlavne na prínose, […]

Férové hodnotenie zamestnanca

Celá história hodnotení, poznámok a cieľov dávajú lepší prehľad o stave a rozvoji zamestnanca, ako pocity a pokrútené pamäťové stopy.