Sklamanie v zamestnaní

Nič a nikto Vám nedokáže ublížiť viac ako Vaše vlastné očakávania.Táto múdrosť sa potvrdzuje dnes a denne. Nedokážeme sa jej vyhnúť úplne, no niekedy sa to dá.Očakávania uznania a odmeny v práci sú jedny z najdôležitejších. Sklamania, ktoré si z práce odnášame, majú drastické následky na náladu, zvládanie stresu na pracovisku a hlavne na prínose, […]

Peklo toxických vzťahov na pracovisku

peklo toxických vzťahov na pracovisku

Naša pamäť nás často sklame, či priam klame. Mnoho krát sa dostaneme do pomykova a nevieme si presne spomenúť, len tušíme a matne sa rozpomíname.A teraz si tento stav preneste na ročný hodnotiaci rozhovor, kde hodnotiteľ má viac ako desať podriadených. Na koľko kľúčových udalostí si spomenie? A ktoré z týchto spomienok sú bezchybné?Áno, pozdravujem […]

Férové hodnotenie zamestnanca

Celá história hodnotení, poznámok a cieľov dávajú lepší prehľad o stave a rozvoji zamestnanca, ako pocity a pokrútené pamäťové stopy.