Pravidelný ročný, alebo polročný hodnotiaci rozhovor pokryje len krátke obdobie pred uskutočnením hodnotenia, zahŕňa aj staršie pamäťové stopy diskutabilnej kvality. Rovnako aj vplyv na smerovanie a rozvoj má hodnotiaci rozhovor vplyv len v krátkej časovej fáze, následne sa stráca.

Ako udržať sústavné povedomie o cieľoch, plánoch, o ich plnení, o lapsusoch alebo o udalostiach hodných zreteľa?

Nástroje, ktoré umožnia obom stranám hodnotenia aktívne vstupovať, zaznamenávať a udržiavať povedomie o smerovaní a prioritách je na nezaplatenie.

Systematizované miesto ukladania dokážete lepšie spravovať. Môžete ho aj merať a analyzovať. Získate aj podklad pre smerovanie trendov v rozvoji, či v efektivite manažérov. Vďaka analytike sa tak môže tento nástroj stať podkladom pre rozhodovanie o zmenách či smerovaní organizácie, tímu, či služby, ktorú poskytujete.

Vyskúšať si môžete na https://demo.hodnotenie.eu