Peklo toxických vzťahov na pracovisku

peklo toxických vzťahov na pracovisku

Naša pamäť nás často sklame, či priam klame. Mnoho krát sa dostaneme do pomykova a nevieme si presne spomenúť, len tušíme a matne sa rozpomíname.A teraz si tento stav preneste na ročný hodnotiaci rozhovor, kde hodnotiteľ má viac ako desať podriadených. Na koľko kľúčových udalostí si spomenie? A ktoré z týchto spomienok sú bezchybné?Áno, pozdravujem […]